Centrum certyfikatów

Zintegrowana platforma wystawiania certyfikatów szkoleniowych.

Opis projektu

Rozwiązanie przygotowane pod specyficzne wymagania klienta. Do Systemu dostęp mają szkoleniowcy prowadzący szkolenia, w zakresie definiowania zakresów kursów i przygotowania certyfikatów. Osobny dostęp zrealizowany jest dla sekretariatu firmy, na którym odbywa się drukowanie certyfikatów, przygotowanych przez szkoleniowców.
Certyfikat po przygotowaniu jest natychmiast dostępny online dla kursanata, pod specjalnie przygotowanym linkiem, zabezpieczonym unikatowym kodem certyfikatu.
Platforma spięta jest z stosowanym w firmie systemem SugarCRM, co pozwala na wykorzystanie już istniejących danych w celu przyśpieszenia procesu wystawiania certyfikatów.

 • Technologie
  • PHP
  • HTML/CSS
  • Javascript
  • MySQL
  • SugarCRM