Integrator procesów sprzedażowych

Narzędzie rozszerzające możliwości systemu SugarCRM o możliwość raportowania prognoz sprzedaży w integracji z zewnętrznym systemem do zarządzania sprzedażą światowej korporacji Dassault.

Opis projektu

Rozwiązanie pozwala na rapotrowanie prognoz sprzedaży z poziomu wewnętzrnego systemu CRM do zewnętrzego systemu zarządzania sprzedażą na poziomie światowym.

  • Technologie
    • PHP
    • HTML/CSS
    • Javascript
    • MySQL